धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बन्नलाई

शीर ठाडो पारी नेपाली भन्ने म नै हुँ भन्नलाई

Everything started as a dream, a thought, a mental image to learn technology. It all started when i was in five class and my school started computer subject from that year. I must be thankful to my computer teacher because without good start i would not be able to came so far

एक थोक जस्ले तिमीलाइ असाधारण बनाउछ,यदि तिमी साच्चिकै त्यो हौ भने; हो त्यहि कुराले तिमीलाइ, जरुर, एक्लो पनि बनाउने छ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5bd7b562476c2f239ff683f0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});